Europa

Kontakt

Cieszę się, że dotarłeś aż tutaj! Wygląda na to, że masz mi coś do powiedzenia... cóż, nie czekaj więc i wyślij wiadomość w myśl zasady, że karma zawsze wraca 😉
Zgodnie z artykułem 6 ust. 1 lit. b RODO dane osobowe udostępnione w powyższym formularzu będą przetwarzane przez Administratora strony www.aylimecavon.com wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do podjęcia działań na prośbę osoby wypełniającej formularz, a więc do odpowiedzi na zawarte w formularzu zapytanie lub do wykonania zlecenia (zawarcia umowy) dotyczącej przedmiotu zapytania (odnosi się to także do wszelkich działań związanych z zapytaniem, które są podejmowane przed wykonaniem zlecenia lub ewentualnym zawarciem umowy). Wypełnienie i przesyłanie powyższego formularza jest jednoznaczne z akceptacją zgody na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych we wskazanym tu zakresie. Jeżeli nie wyrażają Państwo takiej zgody, proszę nie wysyłać zapytania poprzez formularz znajdujący się na tej stronie.